• zajęcia będą odbywać się w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
  • uczniów, pod opieką nauczycieli, zapraszamy na jednodniowe, całodzienne (od 9:00 do 15:00) zajęcia, w wybraną przez Państwa środę 1, 8, 22, 29. kwietnia lub 13. maja br.
  • oprócz ciekawych zajęć gwarantujemy transport autokarowy uczniów, ubezpieczenie, obiad i herbatkę, certyfikat uczestnictwa
  • liczebność grup to 35 osób
  • zgłoszenie chęci wzięcia udziału w projekcie odbywa się za pośrednictwem tej strony internetowej projektu
  • szkoła, każdorazowo wypełniając formularz, może zgłosić jedną grupę (klasę lub zainteresowanych uczniów z kilku klas), ale do rekrutacji może przystąpić wielokrotnie (przykładowo: dyrekcja szkoły, chcąc zgłosić trzy grupy, powinna wypełnić formularz trzykrotnie, podając każdorazowo inną grupę, której dotyczy zgłoszenie)
  • kryterium kwalifikacji to kolejność zgłoszeń; w przypadku rezygnacji zakwalifikowanej grupy, do projektu zostanie zaproszona kolejna z listy zgłoszonych.
  • formularz zgłoszenia zostanie uruchomiony w dniu 10 lutego, możliwość zgłaszania grup – do 16 lutego 2020 roku
  • listę zakwalifikowanych szkół i grup opublikujemy na stronie internetowej 17 lutego 2020 roku
  • skompletowanie dokumentacji niezbędnej do przetwarzania danych osobowych uczestników projektów planujemy do 29 lutego br.